Vijesti: Rad koordinacijskog tijela

Sastanak međuresorne Radne grupe i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma

Sastanak međuresorne Radne grupe i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma

U Ministarstvu turizma u utorak 18. prosinca održan je posljednji u 2018. godini sastanak međuresorne Radne grupe i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma. Razmatrano je o daljnjim mogućnostima i perspektivama za razvoj cikloturizma vezano uz razvoj postojećih EuroVelo biciklističkih ruta ali i uspostavu novih, te o Nacionalnoj mreži biciklističkih ruta.

read more