Početkom studenog održan je još jedan u nizu sastanaka za uspostavu međunarodne Dravske biciklističke rute. Ovaj put pozvani predstavnici županija i Turističkih zajednica županija kao najkompetentnijih da zajednički odlučuju o razvoju proizvoda. Usuglašeno je stajalište da je Dravsku biciklističku rutu važno zajednički razvijati, definirati potrebe vodeći se istim standardima, te se usuglasiti oko lokalnih i međužupanijskih partnerstava.

Ranije isti dan, 5. studenog 2019. održan je 3./2019. sastanak međuresorne grupe i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma na kojem je raspravljano o daljnjim aktivnostima na provedbi Akcijskog plana za razvoj cikloturizma.

Članovi su informirani o nastavku suradnje s HAKom i načinu prikupljanja podataka kojima će biti upotpunjena postavljena mreža državnih glavnih biciklističkih ruta s ciljem bolje informiranosti javnosti i korisnika. Predstavljeno je sudjelovanje na partnerskom projektu devet podunavskih država Danube Cicle Plans, za koji je u Hrvatskoj nositelj MMPI uz MT kao pridruženog strateškog partnera. Članovi su imali priliku vidjeti prezentaciju iz turističkog aspekta u tri biciklistički i cikloturistički razvijene države, Francuske, Švicarske i Njemačke po Burgundiji, uz Ronu i Rajnu.

Izvješćem sa studijskog putovanja u Švicarsku s temom Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa prenijeta su iskustva za unaprjeđenje biciklističkog prometa i infrastrukture.

Članovi su razmatrali mogućnost sudjelovanja na radionicama koje će uslijediti po županijama na EV8, vezano na njeno upravljanje.

Burgundija

EuroVelo 13 in Croatia na engl i fotos, rujan-studeni 2019