Vijesti: EuroVelo

Biciklističke rute u Hrvatskoj

Biciklističke rute u Hrvatskoj

MREŽA BICIKLISTIČKIH RUTA U HRVATSKOJ PRAVILNIKOM O FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA ZA ODREĐIVANJE MREŽE BICIKLISTIČKIH RUTA se utvrđuju funkcionalne kategorije biciklističkih ruta, polazišta za mjerila za razvrstavanje pojedinih biciklističkih ruta te državne glavne...

read more