Prvi sastanak u 2020. godini međuresorne grupe za razvoj cikloturizam prvobitno planiran 17. ožujka uspješno je održan 2. srpnja. Pandemija Covida 19 koja je zahvatila cijeli svijet, uvjetovala je određene mjere kojima su ograničena okupljanja i održavanje sastanaka. On-line video sastanak okupio je šire članstvo, a manji dio članova bio je prisutan u Ministarstvu turizma.

Zanimljivu prezentaciju pod nazivom „Sigurnije bicikliranje“ priredio je predstavnik  Ministarstva unutarnjih poslova, gospodin Miron Huljak iznoseći podatke o broju nezgoda i zaključke kojima se opaža smanjenje broja nezgoda komparirajući 2018. i 2019. godinu. Ističe se problem nedovoljno uređene i označene biciklističke infrastrukture i prometnih površina koje zajedno dijeli sve veći broj korisnika (pješaci, biciklisti i e-romobilisti).

Predstavnica Udruge Sindikat biciklista kroz prezentaciju predstavila je projekt kojem je cilj izrada Strategije biciklističkog prometa u Parku prirode Medvednica, a koji je započeo okupljanjem dionika na radionicama te prikupljanjem podataka putem anketa kako bi se utvrdila postojeća situacija, mogućnosti razvoja biciklističkog prometa i definirali mnogi izazovi raznolikih dionika u PP Medvednica. U pripremi je brošura s devet službenih biciklističkih ruta koje prolaze Medvednicom, koje su označene, te se očekuje i veće zanimanje posjetitelja biciklista.

Uz još mnoge zanimljivosti kao što su razvoj web stranice www.cikloturizam.hr, novosti oko uspostave budućih i unaprjeđenja postojećih biciklističkih ruta, članovi su pozvani na video radionicu koju priprema Hrvatska turistička zajednica s temom Uspostava MedCycleTour biciklističke rute. Projekt MedCycleTour vs EuroVelo 8 u Hrvatskoj je biciklistička ruta u visokoj fazi gotovosti, na kojem zajedno rade HTZ i CEDRA. Kroz radionicu će se pozvani upoznati o daljnjim koracima potrebnim za njenu punu funkcionalnost. To su potpisivanje Povelje za održiv i odgovoran cikloturizam u MED regiji, a do kraja godine i potpisivanje Sporazuma o dugoročnom upravljanju EuroVelo 8 rutom na razini ključnih nacionalnih/regionalnih dionika.