Medcycletour

Projektom se nastoji razviti cikloturizam na Sredozemlju kroz uspostavu EuroVelo 8 rute i promoviranje vožnje biciklom duž rute.
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: EuroVelo 8 – Mediterranean Route

Voditelj: Agency of Public Works, Andalusian Ministry of Development and Housing, Španjolska

Partneri: ECF, Belgija; Turistička organizacija Cipra; Alpes Maritimes, Francuska; Regija Katalonija, Španjolska; Zapadna Grčka; Regija Friuli Venezia Giulia, Italija; Provincija Mantova, Italija; Regionalni razvojni centar Koper, Slovenija; Hrvatska turistička zajednica i CEDRA, Hrvatska.

Razdoblje provedbe: 02/2017 – 01/2020.

Proračun projekta: 2.578.131,89 €

Status: U provedbi

OPIS PROJEKTA

EuroVelo 8 ruta nastoji povezati cijelu regiju Mediterana, počevši od Cadiza na zapadu do Cipra na istoku. Uspostava kvalitetne cikloturističke rute u okviru projekta MEDCYCLETOUR zamišljena je kao alat povezivanja mediteranske regije na načelima održivog prometa i turizma.

GLAVNI CILJEVI

Razvijanje cikloturizma na Sredozemlju kroz uspostavu EuroVelo 8 rute i promoviranje vožnje biciklom duž rute.

IZDVOJENE AKTIVNOSTI

Provjera postojeće rute i trasiranje novih dionica rute, te razmjena najboljih praksi u svrhu poticanja cikloturizma.

Razvijanje transnacionalnih i regionalnih akcijskih planova za bolje uključivanje predložene rute u planski okvir.

Provedba pilot projekata, pilot postavljanje signalizacije, analiza korištenosti rute i analiza ekonomskog potencijala, izrada weba i mobilnih aplikacija, razvijanje cycle-friendly programa…

STEČENA ISKUSTVA I UTJECAJ PROJEKTA

Projekt MEDCYCLETOUR uključuje veliki broj partnera koji pokrivaju cijelu regiju Mediteran. Stoga će promoviranje EuroVelo 8 rute rezultirati novim cikloturističkim proizvodom i velikim doprinosom cikloturizmu kao novom obliku održivog turizma na razini cijelog Mediterana. Rezultati projekta, odnosno cijela trasa nove EuroVelo 8 rute biti će dostupni na ovoj stranici i u brošuri završetkom projekta.