Dravska biciklistička ruta

Razvijat će se dijelom trasom već postojeće EuroVelo 13 – Rute Željezne zavjese, a povezivat će pet županija sjeverozapadne Hrvatske
OPIS PROJEKTA

Projekt biciklističke rute duž rijeke Drave u Hrvatskoj, čiji se tok od izvora do ušća proteže u duljini 749 km, nastavak je na već postojeću trasu popularne, međunarodne “Dravske biciklističke rute” (Drauradweg) koja počinje na izvoru Drave u talijanskim Alpama kod Toblacha/Dobbiaca i prolazi Austrijom te nastavlja Slovenijom do Maribora (Europske prijestolnice kulture 2012.) u duljini 425,7 km.

Taj dio biciklističke rute je promotivno pokriven Bikeline vodičem “Drau-Radweg – von der Quelle nach Maribor”.

Nastavak Dravske biciklističke rute od Maribora kroz Sloveniju do graničnog prijelaza Središće ob Dravi/ Trnovec vodi rutu dalje kroz Hrvatsku u dužini oko 305 km, prvo do Legrada (ušća Mure u Dravu), a zatim sve do hodočasničkog Aljamaša (ušća Drave u Dunav).

Dravska biciklistička ruta u Hrvatskoj razvijati će se dijelom trasom već postojeće EuroVelo 13 – Rute Željezne zavjese, a povezivati će pet županija sjeverozapadne Hrvatske: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju.

Na sastanku održanom 20. listopada 2017. u Hiži Stare trte u Mariboru uz predstavnike Međimurske i Varaždinske županije, bili su i predstavnici Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske. Iz prve ruke su imali priliku čuti o dosadašnjim aktivnostima u razvoju “Dravske biciklističke rute u Sloveniji” sa svim izazovima i mogućnostima, kao i osvrtom na intenzivnu suradnju sa susjednom Austrijom i prihvaćanju dobrih primjera iz prakse susjedne države kao dobre prakse za daljni rad na projektu u Sloveniji. Nositelj projekta u Republici Sloveniji je Regionalna razvojna agencija (RRA) Koroška, dok upravljačku strukturu čine RRA s užom i širom skupinom.

Na projektu razvoja Dravske biciklističke rute u Hrvatskoj radi Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske zajedno s imenovanim županijskim predstavnicima i ostalim relevantnim dionicima iz sektora prometa i turizma. U tu svrhu početkom 2018. planira se radni sastanak na terenu negdje uz rijeku Dravu.