Savska biciklistička ruta

Novi kandidat za EuroVelo rutu kroz četiri države

OPIS PROJEKTA

Projekt Savske biciklističke rute kao buduće EuroVelo rute, zajednički je projekt četiri susjedne države koje povezuje rijeka Sava od izvora do ušća od Slovenije preko Hrvatske, te Bosne i Hercegovine do Srbije u ukupnoj duljini 945 km. Projekt je predložen od strane slovenskog partnera i vodi ga Bojan Žižek, predsjednik Slovenske kolesarske mreže. Republika Slovenija je ujedno i nositelj projekta i prijave nove EuroVelo rute pri ECF-u 2019. godine.

Projektom u Hrvatskoj upravljaju članovi Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma pri Ministarstvu turizma. Svi partneri na projektu imaju obvezu pribaviti pisma podrške nadležnih institucija, dati svoj prijedlog trase s atrakcijskom osnovom i potencijalno zanimljivom cikloturističkom ponudom uz rutu, prikazati aktivnosti koje namjeravaju poduzeti vezano za izgradnju i razvoj biciklističke infrastrukture usklađeno s EuroVelo ECS (European Certification Standards), kao i predočiti sve aktivnosti koje se vežu na ostalu cikloturističku ponudu na ruti i eventualna zanimljiva skretanja s rute.

Na strani Hrvatske projekt  “Greenway Grada Zagreba i Zagrebačke županije – državna glavna biciklistička ruta br. 2” u dijelu trase južnom obalom rijeke Save mogao bi biti jedna od najpoželjnijih trasa protezanja buduće Savske biciklističke rute kroz značajan dio (121 km) od ukupne dionice kroz Hrvatsku dužine oko 562 km. Budući “Greenway” prostirao bi se od granice s Republikom Slovenijom do granice Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Za uspostavu Savske biciklističke rute do sada su kroz 2016. godinu poduzete sve potrebne administrativne radnje na međudržavnoj razini po resorima i na razini Međunarodne komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu.

Dana 23. studenoga 2017. u Sevnici je organizirana „Međunarodna konferencija o biciklističkom potencijalu rijeke Save“ u okviru koje je održan i prvi radni sastanak nacionalnih koordinatora za razvoj Savske biciklističke rute i predstavnika Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Za početak potrebno je riješiti izvjesne izazove koje ima Republika Slovenija na dionici brze ceste, a tu su i spojevi rute na međudržavnim graničnim prijelazima Slovenija – Hrvatska.

Predstavnici Međunarodne komisije za sliv rijeke Save podržavaju ovaj projekt i spremni su pružiti pomoć u lobiranju i financiranju. Sava Demo ture trasom Savske rute održane su 2013., 2015. i 2016. godine, a mogu se pogledati na sava.pedala.hr.