Operativni planovi razvoja

Za što snažnije pozicioniranje kontinentalne Hrvatske kao turističke destinacije

OPIS PROJEKTA

Za što snažnije pozicioniranje kontinentalne Hrvatske kao turističke destinacije izrađeni su Operativni planovi razvoja cikloturizma 14 kontinentalnih županija (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija), a koji su sufinancirani sredstvima iz Programa za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini.

Svaki od Operativnih planova je projekt razvoja cikloturizma pojedine Županije kojim su dane jasne smjernice  i prioriteti razvoja cikloturizma pojedine Županije, identificirani relevatni i potencijalni dionici razvoj, te definirane optimalne trase biciklističkih ruta Županije, a koje će u konačnici biti uređene, označene, održavane i što je najvažnije međužupanijski povezane sa susjednim Županijama kako bi činile mrežu sigurnih i cjelovitih pravaca biciklističke infrastrukture: biciklističkih traka, staza, cesta i putova sa svom popratnom ugostiteljsko-turističkom ponudom i servisno-trgovačkim sadržajima (odmorišta, vidikovci, servisi, najam, trgovine, e-punionice, javni prijevoz, transferi i specijalizirane agencije i dr.).

Drugi ciklus istog Programa za razvoj javne turističke infrastrukture sufinancirao je izradu Operativnih planova za razvoj cikloturizma obalnih županija koje nisu imale izrađen ovaj dokument kako bi se postigla uravnoteženost u cikloturističkoj ponudi i razvila nacionalna mreža biciklističkih traka, staza i putova, kao i sva neophodna prateća cikloturistička ponuda.

Putem Operativnih planova sufinanciraju se aktivnosti na trasiranju cikloturističkih ruta, uređenju i označavanju cikloturističkih ruta, izradi karata, zakupu zajedničke web domene na razini županije, izradi web stranice na razini županije, izradi mobilne aplikacije i sl.