Slijedom sastanka održanog u Ministarstvu turizma 04.09.2019. s temom buduće biciklističke rute Zaprešić – Zabok kroz interdisciplinarnu i međuinstitucionalnu suradnju više ministarstva, JLS i javnih poduzeća u petak 13. prosinca 2019. je realiziran terenski obilazak na trasi buduće biciklističke (odnosno) cikloturističke rute Zaprešić – Zabok.

Predstavnici Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma uz predstavnike HŽ Infrastrukture i Hrvatskih voda okupili su se oko razmjene podataka o potencijalnim varijantama trase biciklističke rute sa svim izazovnim elementima, te dali vlastite prijedloge, informacije i kartografske podatke i podlogu za uspostavu nove rute.

Nazočni: Ivica Jujnović, MMPI; Dajana Marin, MINT; Lidija Mišćin, Koordinacijsko tijelo; Laura Mikulić i Vedran Brkić, HŽ Infrastruktura, a pridružio se Krešimir Zubčić, Hrvatske vode /u Zaprešiću/; te Nenad Miletić, UO za komunalno gospodarstvo i javne potrebe /u gradu Zaboku/

Za određivanje prihvatljive rute koristiti će se manje opterećene prometne površine koje uključuju servisne ceste uz željezničku prugu Zaprešić – Novi dvori Jelačićevi – Pojatno – Kupljenovo – Luka – Žejinci – Veliko Trgovišće – Pavlovec Zabočki – Zabok, servisne ceste uz rijeke i kanale, šumske prometnice (ceste i vlake), poljski putevi, nerazvrstane ceste, gdje je to moguće u dogovoru s nadležnim poduzećima/institucijama ili jedinicama lokalne samouprave (grad Zaprešić, općina Luka, općina Veliko Trgovišće i grad Zabok), a kako bi se maksimalno izbjegle prometnije ceste opterećene vozilima i brzim motornim prometom.

Radovi na rekonstrukciji dionice željezničke pruge Zaprešić – Zabok su u tijeku. Terenski obilazak proveden je uspješno, a za dio trase snimljen GPX i pregledano postojeće stanje trase rute na terenu uključujući željeznička stajališta Novi Dvori, Pojatno, Kupljenovo, Luka i željeznički kolodvor Zabok, kako bi se dalje pratio tijek radova i mogli odredili optimalni koraci i pravci za uspostavu buduće rute. Biti će potrebno dodatno usuglašavanje s dionicima na ovoj relaciji uz željezničku prugu i dijelovima rute kojima bi bila vođena bliže naseljima ili riječnim nasipom.

Servisne ceste željezničke pruge (paralelne uz prugu) koje bi bilo moguće ukomponirati u buduću biciklističku rutu su od stacionaže pruge:

  1. 3+100-4+015…………………L=916 m (lijevo) – postoji mogućnost produljenja ceste od grada Zaprešića do Kolodvora Novi Dvori (plava boja)
  2. 9+350-9+807,04………………L=457,04 m (desno) – nadovezuje se na poljski put prije stajališta Kupljenovo i moguće je povezati sa postojećim nasipom (plava boja)
  3. 11+429,40-12+504,09……..L=1.074,69 m (desno)- nakon stajališta Kupljenovo povezano s postojećim poljskim putom na početku i nerazvrstanom cestom na kraju i sa željezničko cestovnim prijelazom u km 12+504 (plava boja)
  4. 16+803,50-20+228,26………L=3.424,76 m (desno) žuta boja – prije kolodvora Veliko Trgovišće povezuje poljske putiće i Ulicu Dr. Stanka Pinjuha u Velikom Trgovišću (koja je poveznica D1 i Ž2195) i nadalje paralelno prati prugi i sjeverna je granica uz industrijsku zonu spojnica je na rotor industrijske zone (Ciak hala)                                              
  5. 22+200-23+641………………..L=1.441 m (desno) žuta boja – prije kolodvora Zabok povezuje Ulicu Pavlovec Zabočki (poveznica D1 i 2195) s Ulicom Matije Gupca (Ulica Celine) i nadalje s Ulicom Radničko naselje. Na mjestu Ulica Matije Gupca nalazi se željezničko cestovni prijelaz te je moguće prijeći na drugu stranu pruge prema stambenom dijelu naselja Zabok.

Održan je sastanak u Gradu Zaboku čije je područje puno dobrih primjera iz prakse zajedno sa susjednom Općinom Sveti Križ Začretje i Gradom Oroslavjem s posebnim naglaskom na rješenja uspostave biciklističke infrastrukture (odvojenih biciklističkih cesta).

Razmatrana je i mogućnost produženja trase biciklističke rute od Zaprešića preko skele Medsave – jezera Sava – Strmec i Orešje preko Podsusedskog mosta (Priobalnom cestom) i riječnim nasipom uz Savu prema SRC Jarunu trasom Greenwaya – državne glavne biciklističke rute broj 2 (ongoing projekta Grada Zagreba, Cycle Unit i Zagrebačke županije). To je dodatna ideja za dodatnu razradu, ispitivanje i eventualnu akciju.

Nastavak dogovora na razvoju trase rute uslijediti će na predstojećem sastanku pozvanih dionika koji najavljenom od Turističke zajednice Zagrebačke županije u četvrtak 18.12.2019. godine s naglaskom na izradi potrebnog prometnog elaborata na razini dvije uključene županije i utvrđivanju nositelja aktivnosti (županije, JLS i turističke zajednice županija), te nužnoj uključenosti cikloturističkih stručnjaka u tim za izradu trase rute kao podloge za kvalitetan prometni elaborat.