Početkom 2019. godine pokrenuta je suradnja s Informativnim centrom Hrvatskog autokluba kada je načelno dogovoreno postavljanje biciklističkih ruta na Interaktivnu HAK kartu. Predstavnici Koordinacijskog tijela su za te potrebe dostavili GPX tragove za EuroVelo i nacionalne biciklističke rute, a vrijedni i za biciklistički promet senzibilizirani djelatnici Informativnog centra Hrvatskog autokluba su na svoju Interaktivnu kartu rute postavili. Ovaj započeti projekt rezultat je dugotrajne suradnje sektora turizma i prometa, i rezultat želje da se uspostavi nacionalna mreža biciklističkih ruta kao osnova za snažniji razvoj biciklističkog prometa, biciklističke infrastrukture te u konačnici cikloturizma. Projekt će se dalje razvijati, a karta predstavljati živo tijelo s puno vrijednih podataka za široki broj korisnika.

Trenutno se putem turističkih zajednica županija prikupljaju podatci s ruta za unos, a tiču se duljine, visinskih profila, označenosti ruta, te razvijene cikloturističke infrastrukture kao što su odmorišta uz rutu, servisi, objekti za smještaj i noćenje te usluživanja hrane i pića i sličnog. Već sada zainteresirani mogu preuzeti tragove ruta u KML i GPX formatu za navigacijske uređaje.

O projektu čitajte u novoj reviji HAKa.

Rute je vrlo jednostavno pronaći na HAKmap izborniku pod Mobilnost, Biciklističke rute.