U skladu s novo normalnim okolnostima koje uvjetuje Covid-19 pandemija, u ponedjeljak 10. svibnja 2021. na inicijativu Ministarstva turizma i sporta organiziran je on line sastanak nacionalne i županijske koordinacije za razvoj proizvoda cikloturizma.

Veliki odaziv, s preko 80 sudionika potvrdio je izuzetnu zainteresiranost za teme. Dnevni red obuhvatio je informacije o dosadašnjim aktivnostima koordinacije, informacije o rezultatima programa Ministarstva turizma i sporta za razvoj cikloturizma i financiranje projekata JLRS, informacije o Nacionalnom planu za oporavak i otpornost i mogućnostima financiranja cikloturističkih projekata kroz buduće EU fondove, informacije o dosada realiziranim i planiranim ITU projektima, te informacije o prioritetnim projektima za kvalitetan razvoj proizvoda cikloturizma.

Razmijenjene su korisne prezentacije i informacije o budućem financijskom razdoblju za koje će biti ključni projekti u visokoj fazi pripremljenosti kao i njihova identifikacija kroz planske te povezanost s nacionalnim strateškim dokumentima. Buduće programiranje i investicije u razvoj turizma voditi će se indeksom turističke razvijenosti u cilju njegovo ravnomjernijeg razvoja, podjednako u zaleđu i kontinentalnom dijelu.

Općenito otvorena je velika je šansa za sektor turizma s naglaskom na projekte koji nisu štetni za okoliš, koji su usklađeni s propisima o zaštiti okoliša i drugim propisima vezano za prostorno uređenje i izgradnju, te projekata s nazivnikom zeleni, digitalni i održivi u funkciji turizma.