U sklopu partnerskog projekta „Danube Cycle Plans“ Hrvatska uz još osam podunavskih država,  Austrijom, Slovenijom, Srbijom, Mađarskom, Češkom, Slovačkom, Rumunijom i Bugarskom predvođenih kroz sedamnaest partnera raditi će na izradi master plana dunavske biciklističke mreže biciklističkih ruta. Svi partneri bili su ovog tjedna, 21. i 22. listopada 2019. pozvani na sastanak u Beč, koji je upriličen u austrijskom Ministarstvu okoliša i turizma, na završno usuglašavanje uoči prijave. Aktivnosti koje se odnose na izradu tehničkih karakteristika za potrebe izrade master plana, provoditi će hrvatski partner Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, tijelo odgovorno za izradu regulatornog okvira za planiranje biciklističke infrastrukture na nacionalnoj razini, uz podršku Ministarstva turizma.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci s početkom 1. ožujka. 2020. do 31. kolovoza 2022. godine, kada bi Hrvatska mogla dobiti svoj prvi dokument kojim bi bila definirana nacionalna mreža biciklističkih ruta unutar ukupne Dunavske mreže biciklističkih ruta.