Sredinom prosinca 2021. održan je online sastanak Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske koje se ove godine manje sastajalo ali je i dalje bilo aktivno po raznim temama vezanim uz biciklistički i cikloturistički promet i infrastrukturu. Članovi su raspravljali o aktualnim temama sukladno točkama dnevnog reda. Predstavljene su aktivnosti koje su obilježile 2021. godinu vezano uz razna događanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, na kojima su sudjelovali članovi doprinosom kroz prezentacije i mnoge druge aktivnosti povezane s temama za razvoj i značaj proizvoda cikloturizma.

Na sastanku je bilo govora o budućem financijskom razdoblju, mogućnostima financiranja projekata za razvoj cikloturizma kroz EU fondove, sredstvima Fonda za turizam, kroz budući program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te o značaju uloge Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma u budućem periodu,

Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine, Razvojni smjer, 3. Zelena i digitalna tranzicija, Strateški cilj, 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Specifični cilj, Održiva mobilnost, u 2021. godini pri Ministarstvu mora prometa i infrastrukture započeta je izrada dokumenta Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa te formirana Radna skupina ključnih razvojnih dionika raznih sektora, među kojima je i Ministarstvo turizma i sporta, kako bi zajedno pridonijeli izradi povijesno značajnog prvog dokumenta Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa kojim će biciklistički promet po prvi put dobiti dugo čekano i zasluženo mjesto ukupnom prometu u Republici Hrvatskoj.

Posebni ciljevi Nacionalnog plana referiraju se na povećanje korištenja bicikala u svakodnevnim putovanjima i povećanje sigurnosti i unaprjeđenje biciklističkog prometa s aspekta ekonomskih aktivnosti. Ovi posebni ciljevi korespondiraju i zahtjevima turističkog sektora te su značajan doprinos razvoju cikloturizma. U Radnoj skupini za razvoj Nacionalnog plana pozicionirani su i članovi Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma koji će kroz Akcijski plan dati svoj doprinos i  sudjelovati u razradi i realizaciji aktivnosti.

Dio iz Nacionalnog plana za razvoj biciklističkog prometa koji u provedbu uključuje sektor turizma i pretpostavlja angažman predstavnika Koordinacijskog tijela prikazan je kroz prezentaciju na sastanku.