Vjerujemo da iz sljedećeg proračuna EU-a koji počinje 1. siječnja 2021. postoje ogromne mogućnosti za ulaganje u biciklizam.  Zeleni ugovor (tzv. Green Deal) EU-a utvrđuje da najmanje 30% relevantnih sredstava mora podržavati klimatske akcije. Ovo je šansa za održiv, nemotorizirani, biciklistički promet, pa tako i cikloturizam!

Europska biciklistička federacija (ECF) najavljuje objavljivanje “Vodiča za financiranje iz EU-a” koji dolazi u 27 verzija – po jedna za svaku državu članicu Europske unije, tako i za Hrvatsku – pogledati ovdje.

Ukratko, preporuka Europske biciklističke federacije (ECF) je da svaka država članica EU-a pogleda svoju nacionalnu verziju. U ovom trenutku sve su verzije spremne na engleskom jeziku,

ECF planira distribuirati vodič ovim tijelima:
• Nacionalni ministar nadležan za gospodarska pitanja / regionalni razvoj;
• Upravljačka tijela u svim državama članicama;
• Regionalni uredi sa sjedištem u Bruxellesu;
• Članovi Europskog parlamenta u odborima za regionalni razvoj (REGI) i promet (TRAN);
• Stalno predstavništvo svake države članice ovdje u Bruxellesu;
• Državni stolovi u DG REGIO, Europska komisija.

ECF poziva sve članice da ih obavijeste ukoliko se žele uključiti u inicijativu šireg informiranja naznačenih tijela, na primjer u zajedničkom obraćanju vašem ministru ili upravnim tijelima.

ECF VODIČI “Otključavanje ulaganja u biciklizam” – “Unlocking cycle investments”

ECF pregled “Biciklizam u novom proračunu EU-a: Višegodišnji financijski okvir 2021-2027.”