O nama

Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske bavi se usmjeravanjem i provođenjem aktivnosti na razvoju cikloturizma Hrvatske.
Osnivanje Koordinacijskog tijela omogućilo je pristupanje u članstvo ECF (Europske biciklističke federacije) koja je nositelj projekta EuroVelo, mreže europskih biciklističkih ruta koje povezuju zemlje Europske unije.

Potpisivanjem Ugovora s ECF – Europskom biciklističkom federacijom, Koordinacijsko tijelo je preuzelo prava i obveze u pogledu upravljanja EuroVelo rutama.

Svaka od institucija članica, očitovala se na dodatak Ugovora i potvrdila aktivnosti sukladno području svoga rada.

S obzirom da Hrvatskom prolaze četiri EuroVelo rute, EV6 – Dunavska ruta, EV8 – Mediteranska ruta, EV9 – Baltic-Adriatic i EV13 – Tragom Željezne zavjese, jedna od osnovnih zadaća Koordinacijskog tijela je, uz definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih županijskih i lokalnih ruta, integracija na europsku mrežu  biciklističkih ruta  te rad na njihovom unapređenju.

Sastanci Koordinacijskog tijela održavaju se dva puta tijekom godine, po potrebi i češće.

Članovi

Koordinacijsko tijelo ima dvanaest institucija/ organizacija članica, a svaka je članica imenovala svoje predstavnike u Koordinacijskom tijelu. Na osnivačkom sastanku izabrana je predsjednica, zamjenica predsjednice, koordinator za EV i njegov zamjenik.

 • Ministarstvo turizma i sporta uz ostale poslove osnivač je Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske,
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uz ostale poslove u svojoj nadležnosti ima propise koji reguliraju  prometnu infrastrukturu na cestama, te oznake, signalizaciju i opremu na cestama, a dio prometne infrastrukture je i biciklistička infrastruktura,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova uz ostale poslove uređuje dio propisa koji se odnose na sigurnost prometa na cestama te propisuje tehničke uvjete vozila i ponašanje svih sudionika za sigurno sudjelovanje u prometu,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, u svojoj nadležnosti ima vode i riječne nasipe te uz ostale poslove vodi brigu o stvaranju uvjeta za vođenje biciklističkog prometa po servisnim cestama i nasipima uz riječne tokove i njihove prilagodbe za tu namjenu,
 • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije koja u svojoj nadležnosti ima šume i šumska područja uz ostale poslove vodi brigu o stvaranju uvjeta za vođenje biciklističkog prometa po šumskim putovima, uređenim i neuređenim šumskim stazama i cestama,
 • Hrvatska turistička zajednica uz ostale poslove koordinira i promovira turističke destinacije Hrvatske te poduzima mjere i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih (posebnih) oblika turizma,

 • Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, uz ostale poslove programira i planira razvoj javnih cesta, njihovo građenje i održavanje,
 • Institut za turizam uz ostale poslove izradio je Strategiju razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine i Akcijski plan razvoja cikloturizma Hrvatske i druge akcijske planove,
 • Grad Zagreb je primjer urbane sredine s osnovanom Radnom skupinom ZG Cycle Unit (od 2014. godine) s ciljem planiranja razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na gradskom području,
 • Hrvatski biciklistički savez krovna je biciklistička udruga Hrvatske i okuplja biciklističke klubove te promovira biciklizam organizacijom natjecateljskih, ali i rekreativnih utrka, prepoznavanje biciklističkih talenata i edukaciju biciklističkih kadrova, te koordinaciju biciklističkih događanja na razini cijele Hrvatske,
 • Udruga Sindikat biciklista kontinuirano promiče vožnju biciklom kao poželjan oblik svakodnevnog prijevoza, provodi mnogobrojne EU projekte, edukativne akcije s građanstvom i sudjeluje u donošenje biciklističkih propisa. Uz Ministarstvo turizma supotpisnik je Ugovora o partnerstvu između ECF-a i Nacionalne koordinacije za razvoj cikloturizma,
 • Udruga Ruralni tandem dugi niz godina prikuplja i objedinjuje podatke o stanju biciklističkih ruta na području ruralne Hrvatske i razvija mrežu biciklističkih ruta na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini, a kreator je nacionalnog biciklističkog portala: pedala.hr.
Zbog potrebe kvalitetnije koordinacije s terenom i upoznavanja sa stanjem, problemima i izazovima razvoja biciklizma i cikloturizma županija Hrvatske u rad Koordinacijskog tijela, od studenoga 2017. godine, uključeno je 20 imenovanih predstavnika Županija i županijskih turističkih zajednica i njihovi zamjenici.

Članovi Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma i Županijski predstavnici u Koordinacijskom tijelu kvalificirani su stručnjaci iz raznih područja i resora koje povezuje zajednički interes za unapređenjem i razvojem biciklizma i cikloturizma u cilju provedbe mjera i aktivnosti Akcijskog plana razvoja cikloturizma Hrvatske.

Biciklizam raste

Produžimo turističku sezonu u Hrvatskoj

Prilagodbom i unapređenjem biciklističkih ruta u smislu sigurnosti i udobnosti vožnje, krajobrazne ljepote, unapređenja infrastrukture i prateće ponude i standardiziranih oznaka za cikloturiste, Hrvatsku možemo još bolje povezati s državama Europe i regije, te kroz sustavni razvoj ovog trendovski vrlo jakog i popularnog turističkog proizvoda utjecati na potrebno produženje turističke sezone i spajanje zelene i plave Hrvatske.