Danube cycling

Iz Fonda Danube Region Start – ‘Dunavski’ EU fondovi u rujnu 2014. je prijavljen manji projekt ‘Danube Cycling’ za jačanje kapaciteta i pripremu većih projekata.
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Danube Cycling

Nositelj projekta: DCC – Dunavski kompetencijski centar (www.danubecc.org)

Partneri: biciklističke udruge iz Hrvatske, Bugarske i Rumunjske

Ekspertna podrškaECF – Europska biciklistička federacija iz Bruxellesa

PARTNERI

Partneri na projektu iz Hrvatske su biciklističke udruge iz Zagreba: Udruga Sindikat biciklista i Udruga Ruralni tandem, obije s višegodišnjim iskustvom u planiranju i razvoju mreže biciklističkih ruta, te općenito unapređenju legislative, uvjeta za razvoj cikloturističke infrastrukture i signalizacije, cjelokupne biciklističke i cikloturističke ponude, kao i podizanje razine znanja i svijesti o kretanju biciklom, održivom razvoju i zdravim životnim navikama građana Hrvatske.

GLAVNI CILJEVI

Upoznavanje dionika i razmjena iskustava, međusektorsko umrežavanje, razmjena iskustava unutar regije i s ECF-om, razrada ideja i dogovor o partnerstvu za konkretne buduće projekte, te podrška/ osmišljavanje koncepta državnog koordinacijskog centra za cikloturizam i za članstvo u ECF-u odnosno za uspostavu NECC – Nacionalnog EuroVelo koordinacijskog centra. Projekt traje od 01. travnja 2015. – 31. ožujka 2016. godine.

KRAJNJI CILJ

Razvoj i promocija cikloturizma u regiji srednje i nižeg Dunava – Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunjska; korištenje ekonomskog potencijala cikloturizma po uzoru na razvijene države Europe i svijeta; te poticanje razvoja putem povećanja “efikasnosti javnih struktura”.

DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI

U projektu je održano nekoliko kvalitetnih sastanaka projektnih partnera: inicijalni sastanak u Zagrebu (18.06.2015.), zatim sastanci u Beogradu, Ruseu, Zagrebu (24.11.2015.) i završni sastanak u Sofiji (ožujak 2016.) na kojima su stvarani temelji za uspostavljanje nacionalnih koordinacijskih centara u državama partnerima.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma i Nacionalni EuroVelo koordinacijski centar za Hrvatsku proizašli iz ovog EU projekta osnovani su 16. ožujka 2016. godine u Zagrebu pri Ministarstvu turizma.