U Vukovarsko-srijemskoj župniji predstavljena je nova off road ili terenska biciklistička ruta “Put vinograda” dužine 30-tak kilometara kroz prirodu i vinograde od Vukovara do Šarengrada.

U ovoj godini u županiji je postavljeno 5 smart odmorišta  na lokacijama: Vrbanja, Privlaka, Drenovci, Nuštar i Županja, te 3 odmorišta za cikloturiste na lokacijama: Vukovar, Ilok i Šumanovci, kao i brojač biciklističkog prometa u Iloku i vidikovac u Šarengradu. Također, izrađena su i dva prometna elaborata za buduće biciklističke rute na području Vukovara i Cvelferije, te je označena nova off road ruta „Put Vinograda“.

Pročelnica Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije, Marija Budimir, prof. istaknula je kako cijela ruta vodi prirodom i vinogradima izvan cesta, uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), a prolazi i kraj jedinstvenog i nadasve zanimljivog “Muzeja vučedolske kulture”. “Kako je prema Iloku cesta dosta opasna, promet je gust, voze kamioni te nije baš prilagođena vožnji biciklista i cikloturistima, došli smo na ideju da u suradnji sa Koordinacijskim tijelom za razvoj cikloturizma Hrvatske napravimo jednu off road biciklističku rutu, a to je upravo ova „Put vinograda“ koja prolaskom uz naš Muzej vučedolske kulture vodi sve do Šarengrada.”

Vukovarsko-srijemskom županijom prolazi EuroVelo 6 – Dunavska biciklistička ruta, a županija osim nove spomenute rute, ima i cikloturističke rute “Srijem” (Vinkovci-Andrijaševci-Gradište-Bošnjaci-Gunja-Otok) i “Sava” (Babina Greda – Vinkovci do Vukovar). “Ruta EuroVelo 6 nam je najznačajnija ruta zato što ovom rutom u najvećoj mjeri dolaze cikloturisti iz inozemstva, posebno oni koji voze dionicu od Budimpešte do Beograda. Očekujemo da lokalne rute koriste cikloturisti koji dolaze na vikend, s noćenjem ili izletnici većinom domaći turisti iz Osijeka ili Zagreba. Lokalne biciklističke rute i jesu većinom nastale na poticaj lokalnih biciklista i biciklističkih klubova, a namjenjene su aktivnom i rekreativnom boravku lokalnog stanovništva u prirodi, na otvorenom na biciklu.”

Grad Vinkovci ušao je u ITU mehanizam (Intergrirana teritorijalna ulaganja pri MRRFEU) za sljedeće financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine u okviru kojeg će definirati i uspostaviti urbano područje Vinkovci s okolnim jedinicama lokalne samouprave sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju, te izraditi akt strateškog planiranja urbanog područja i definirati paket mjera kojima će se provoditi ITU mehanizam. Najvažnije od svega je pripremiti popis kvalitetnih, strateških projekata iz područja održivog urbanog razvoja koji će biti dio strategije, a tu je važno integrirati i biciklizam, cikloturizam, izgradnju biciklističke infrastrukture, održivog javnog prometa, intermodalnosti, sustava javnih bicikala, parkirališta/garaža za bicikle i slično.

Biciklizam/ Cikloturizam Vukovarsko-srijemske županije

Karta biciklističkih ruta Vukovarsko-srijemske županije