Što radimo

Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske radi na provođenju glavnih zadataka i prioritetnih aktivnosti iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma Hrvatske, a to su: infrastruktura, zakonska regulativa, edukacija, cikloturistička ponuda, te informiranje i marketing. Provedbene aktivnosti iz Akcijskog plana svrstane su u pet razvojnih mjera:

INFRASTRUKTURA

Važan preduvjet za kvalitetan razvoj cikloturizma, sigurnost i udobnost vožnje biciklističkim rutama.

 • Definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih biciklističkih ruta
 • Izgradnja biciklističkih traka na kolniku i biciklističkih staza odvojeno od kolnika, kao i biciklističkih cesta u većim gradovima
 • Uređenje i prilagodba riječnih nasipa za potrebe biciklista
 • Uređenje i prilagodba šumskih i kolnih puteva za biciklističke puteve
 • Izgradnja, uređenje i ujednačeno označavanje cikloturističke nacionalne mreže ruta i dijela regionalnih ruta
 • Izgradnja i uređenje biciklističkih odmorišta i vidikovaca sa servisnim uslugama
 • Postavljanje brojača biciklističkog prometa na EuroVelo i glavnim državnim rutama
 • Identificiranje potencijala i preuređenje željezničkih pruga izvan uporabe za potrebe cikloturista, tzv. greenways
 • Prenamjena i prilagodba željezničkih vagona za prijevoz cikloturista
 • Uređenje bike parkova i sl.

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Propisi kojima se regulira biciklistička infrastruktura, način uređenja postojeće i izgradnje nove biciklističke infrastrukture i njeno označavanje
 • Propisi kojima se regulira trasiranje EuroVelo ruta (EV6, EV8, EV9, EV13), glavnih i veznih državnih, te županijskih i lokalnih ruta
 • Propisi kojima se regulira sigurnost i ponašanje biciklista u prometu
 • Propisi kojima se regulira izgradnja, te uređenje i prilagodba ugostiteljskih objekata za posebni standard „za bicikliste“ – „Bike“
 • Prilagodba zakonskih odredbi s praksom u većini država Europske unije i sl.
 • Regulacija kretanja biciklista šumskim putevima, riječnim nasipima i branama, planinarskih i konjičkim stazama, lovištima i sl.

EDUKACIJA

 • Kampanje vezane za problematiku sigurnosti prometa biciklista i integracije biciklista u motorizirani promet
 • Edukacija svih dionika u biciklizmu i cikloturizmu:
  – djelatnici u turizmu (turistički vodiči, bike vodiči)
  – poduzetnici u cikloturizmu u destinaciji,
  – event menadžeri,
  – građani,
 • Program za mlade bicikliste (Osnovne škole – Program osposobljavanja za upravljanje biciklom)
 • Izrada edukacijski priručnika i brošura

CIKLOTURISTIČKA PONUDA

 • Programi financiranja cikloturističke ponude za male i srednje poduzetnike u turizmu s naglaskom na specijalizaciji ponude i konkurentnosti
 • Organizacija sportskih i rekreativnih biciklističkih manifestacija
 • Razvijanje smještajne ponude u skladu sa posebnim standardom za bicikliste „Bike“
 • Stvaranje novih proizvoda za cikloturizam u pred i post sezoni
 • Jačanje razvoja ‘Bike share’ – sustava javnih uslužnih bicikala u gradovima i općinama
 • Jačanje kapaciteta kontinentalnih turističkih zajednica – ugostiteljski i servisni sadržaji uz rute, te regionalno povezivanje ponude u više županija, gradova ili općina.

INFORMIRANJE I MARKETING

 • Objedinjavanje i marketinška priprema nacionalne cikloturističke ponude
 • Evidentiranje broja dolazaka i noćenja cikloturista u Hrvatskoj (eVisitor) i pregled statistike na nacionalnoj i regionalnoj razini
 • Projekt jačanja funkcije kompanija za upravljanje destinacijom (DMK) i njihova specijalizacija u ponudi cikloturizma i zajednička promocija ponude paket aranžmana
 • Brendiranje cijele Hrvatske kao cikloturističke destinacije
 • Izrada informativnih materijala za cikloturiste, posebno kvalitetnih karata (nacionalno i u destinacijama – regionalno/županijski)
 • Jačanje informativno-komunikacijskih aktivnosti (ICT, društvene mreže, mobilne aplikacije, PR, posebni standard „Bike“, EuroVelo rute, sl.)
 • Uređenje cikloturističkih info-punktova (posebno uz glavne EuroVelo i nacionalne rute)
 • Organizacija tematiziranih nacionalnih konferencija cikloturističkog proizvoda s primjerima dobre prakse susjednih zemalja, EU i svijeta
 • Sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima u inozemstvu
 • Organizacija studijskih putovanja domaćih i stranih novinara i blogera za cikloturizam

Sastanci Koordinacijskog tijela

EUROVELO GENERALNA SKUPŠTINA 2020.

Ove godine generalna skupština i sastanak Eurovelo koordinatora održana je 6. listopada 2020. godine putem online platforme, a predstavnici za EuroVelo Hrvatska pratili su je u Ministarstvu turizma i sporta.

read more

SMJERNICE I PREPORUKE ZA RAZVOJ PROIZVODA CIKLOTURIZMA

Za razvoj proizvoda cikloturizma od presudnog je značaja primjereno uređena i označena biciklistička infrastruktura. Pravilnikom o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13 i 114/17) definirana je mreža državnih glavnih biciklističkih ruta Hrvatske.

read more

SASTANAK KOORDINACIJSKOG TIJELA, 19. PROSINAC 2019.

U Ministarstvu turizma u četvrtak, 19. prosinca 2019., održan još jedan sastanak međuresorne grupe za razvoj cikloturizma na kojem su se razmatrale mogućnosti daljnjeg razvoja cikloturizma temeljem uspostave biciklističkih ruta. Na dnevnom redu našle su se razne teme....

read more
Živimo bolje!

CIKLOTURIZAM I SVAKODNEVNA VOŽNJA BICIKLOM ITEKAKO SU BITNI ZA ODRŽIV TURISTIČKI RAZVOJ I ZDRAVLJE GRAĐANA HRVATSKE!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i željeli biste se uključiti u razvoj cikloturizma u Hrvatskoj, slobodno nam se javite.