Dana 18. travnja 2018. godine u Ministarstvu turizma s počekom u 11:00 sati održan je peti po redu tematski sastanak Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske s temom „Mogućnosti razvoja biciklističke infrastrukture“.

Sastanku su prisustvovali brojni ravnatelji i predstavnici županijskih uprava za ceste, imenovani županijski predstavnici za razvoj cikloturizma, članovi osnivači Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma, te gosti iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U ime Ministarstva turizma prisutne je pozdravio pomoćnik ministra Robert Pende, a u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, pomoćnik ministra Alen Gospočić. Obojica su istaknuli važnost suradnje svih relevantnih dionika na unaprjeđenju biciklističke infrastrukture te njenog snažnijeg razvoja u cilju sigurnije i cjelovite mreže biciklističkih ruta, te kvalitetnije cikloturističke ponude i ukupne turističke ponude Hrvatske.

Tematski sastanak održan je s namjerom da se predstavnicima županijskih uprava za ceste predstavi rad Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma u čijem su članstvu i Hrvatske ceste d.o.o., te da se sukladno djelokrugu rada Hrvatskih cesta i županijskih uprava za ceste naglasi važnost u pogledu planiranja biciklističke infrastrukture i vođenja biciklističkog prometa po državnim cestama, kao i po županijskim i lokalnim cestama, ostvari bolja komunikacija i protočnost informacija vezano uz mogućnosti financiranja uređenja i izgradnje biciklističke infrastrukture te ostvari povezanost s imenovanim županijskim predstavnicima za razvoj cikloturizma na obostranu pomoć i korist.

Predstavljena je i nova GIS karta koju su izradile Hrvatske ceste d.o.o., a županijske uprave za ceste su pozvane da dostave GIS podatke o svim izgrađenim dionicama biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama, kako bi se i ti podaci unijeli na novu GIS kartu radi preglednosti i uvida u dosada izgrađenu mrežu biciklističke infrastrukture na cestama Hrvatske. GIS kartu pogledajte ovdje.

Održane prezentacije: