Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao nositelj EU Projekta razvoja biciklističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj organiziralo je prvu „Nacionalnu biciklističku konferenciju 2022“, koja je od 14. do 16. rujna održana u Varaždinu, hrvatskom “gradu bicikala”, a otvorio ju je Dražen Antolović, v.d. ravnatelja Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta “Danube Cycle Plans” i okupila je oko 120 sudionika predstavnika ministarstava, lokalnih i regionalnih samouprava, akademske zajednice, nadležnih tijela državne uprave, povezanih institucija i organizacija te brojnih drugih dionika u području biciklizma i njegovog razvoja na institucionalnoj, infrastrukturnoj i zakonodavnoj razini.

Jedan od značajnih doprinosa razvoju biciklističke infrastrukture u Hrvatskoj, svakako je zajedničko nastojanje svih sudionika u pogledu uklanjanja postojećih administrativnih i infrastrukturnih poteškoća, na putu integracije biciklističkog prometa kao sastavnog dijela ekološki prihvatljivog prometnog sustava u cijeloj dunavskoj regiji, odnosno na području država članica Projekta: Austrije, Češke, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije.

Tijekom dva dana trajanja tematski bogatog Programa, predstavnici Ministarstva na Konferenciji su kroz dvije tematski povezane cjeline predstavili rezultate dosadašnjih aktivnosti u realizaciji EU projekta i „Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine“.

Prvog dana Konferencije, 15. rujna, uvodno predavanje održao je Nacionalni koordinator za razvoj biciklističkog prometa, Ivica Jujnović na temu “Plan razvoja biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj”, o mogućnostima unaprjeđenja postojeće te izgradnji nove biciklističke infrastrukture, kroz primjere dobrih europskih praksi. Gostujući predavači sudionike su informirali o mogućnostima razvoja biciklističkog prometa u Hrvatskoj, kao i financijskoj održivosti planiranja prometa u urbanim te međugradskim područjima, u okviru teme “Financiranje i pozitivni primjeri razvoja biciklističkog prometa“.

Drugog dana trajanja Konferencije, 16. rujna, u okviru teme “Sigurnost biciklističkog prometa i uloga SUMP-ova sudionici su se upoznali sa sigurnosnim aspektima biciklističkog prometa, dok su se kroz temu “Cikloturizam i sportski biciklizam kao pokretači kulture bicikliranja informirali o nužnim promjenama u području planiranja cestovnog prometa, kao sve prisutnijeg vida turističke ponude, a o aktivnosti Ministarstva turizma i sporta u promicanju biciklizma i cikloturizma govorila je Jelena Šobat, načelnica Sektora za posebne oblike turizma i analitiku, inovacije i održivi razvoj.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavit će s održavanjem godišnje Nacionalne biciklističke konferencije kao središnjeg događaja na nacionalnoj razini i kao idealnog načina promicanja dugoročnog razvoja biciklističkog prometa u Hrvatskoj koji, uz ekonomsku i zdravstvenu komponentu, predstavlja značajan doprinos uspostavi ekološki održivog prometnog sustava u cjelini.

Prezentacije s konferencije pogledajte ovdje.