Na trećem sastanku KT-a, održanom 31. svibnja 2017. Godine, Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) prihvatilo je zahtjev za članstvom u KT.

Uz prihvaćanje zahtjeva za članstvom, Ministarstvo je poslalo prijedlog za imenovanje člana i zamjenika te je za člana imenovan g. Miron Huljak a za zamjenika g. Darko Grac iz Službe za sigurnost cestovnog prometa.

Udruga Sindikat biciklista je umjesto Tene Šarić za novog člana imenovala Davorina Belamarića. HBS u novom mandatu vodi predsjednik Tomislav Zadro iz Vinkovaca, a za KT imenovani su također novi predstavnici Ranko Lipovac za člana i Ivana Ruszkowski, (tajnik HBS-a) za zamjenicu. U KT iz Ministarstva turizma ulazi i predstavnica Uprave za upravljanje turističkom destinacijom u svojstvu nove članice Antonela Frković, zbog velikog doprinosa Uprave.

Odlučeno je da se s rokom do 7. srpnja 2017. godine pismeno zatraže od Županija i Turističkih zajednica županija imenovanja županijskih predstavnika u cilju bolje koordinacije s terenom.

PDF Poziv za imenovanje županijskih predstavnika

Sukladno Planu rada pristupa se izradi Web stranice za KT s Registrom biciklističkih ruta.

Zaključeno je da će Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/2013) te postojeću kartu s mrežom ruta biti potrebno izmijeniti prema prijedlogu tima stručnjaka za cikloturizam koji su radili na AP za razvoj cikloturizma.

PDF Prijedlog izmjena i dopuna tablice Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta.

U međuvremenu uži tim KT obavio je sastanke i razgovore s predstavnicima udruge ŽUCeva i s predstavnicima Hrvatskih voda u vezi daljnje suradnje, te s Savskom komisijom oko registracije Savske rute. Prikupljeni su podatci o cikloturističkoj infrastrukturi Javnih ustanova NP i PP, dopisom upućenim 6.3.2017. godine.

PDF Dostava podataka o cikloturističkoj infrastrukturi i sadržajima za JU NP i PP

Predstavnici MUPa ubuduće će surađivati s KT u smislu kontinuiteta informiranja o mogućim zakonskim izmjenama i konzultirati o provođenju akcija vezanih za biciklistički promet i povećanje sigurnosti biciklista kao sudionka u prometu.

Stanje sigurnosti cestovnog prometa, s posebnim osvrtom na bicikliste