U Ministarstvu turizma u utorak 18. prosinca održan je posljednji u 2018. godini sastanak međuresorne Radne grupe i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma. Razmatrano je o daljnjim mogućnostima i perspektivama za razvoj cikloturizma vezano uz razvoj postojećih EuroVelo biciklističkih ruta ali i uspostavu novih, te o Nacionalnoj mreži biciklističkih ruta.

Kako je za razvoj proizvoda cikloturizma neophodna biciklistička infrastruktura odnosno kvalitetno uređene, sigurne i označene dionice za vožnju biciklima potrebno je snažnije uključivanje institucija iz područja prometa i infrastrukture kako bi se mogla uspostaviti kvalitetna mreža biciklističkih ruta.

Ključni subjekti su Ministarstvo mora prometa i infrastrukture koje uskoro predstavlja novi Pravilnik o signalizaciji i opremi na cestama i Hrvatske ceste d.o.o. u čijoj nadležnosti je, sukladno Pravilniku o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta, nacionalna mreža biciklističkih ruta.

Predstavnici Instituta za turizam na sastanku su prikazali trenutnu situaciju o stanju ruta uz dionice državnih cesta, o njihovom statusu u pogledu duljina, trasiranja i označenosti što bi mogli biti vrijedni i važni podatci za nastup prema Hrvatskim cestama d.o.o.

Prezentacija_ KCC prosinac 2018