Okupljeni članovi međuresorne grupe i koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma na sastanku održanom 04.09.2019. godine u Ministarstvu turizma raspravljali su o nastavku provođenja aktivnosti iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma.

Na dnevnom redu je, uz izvještaj sa sastanka dionika oko uspostave nove cikloturističke rute Zaprešić – Zabok, još bilo govora o pripremama za ponovnu prijavu međunarodne Savske biciklističke rute kao potencijalno nove EuroVelo biciklističke rute. Međunarodna Savska biciklistička ruta na razini četiri države, od izvora do ušpća, bila bi veliki doprinos razvoju kontinentalnog turizma Hrvatske.

Raspravljalo se i o daljnjim aktivnostima na uspostavi također međunarodne, Dravske biciklističke rute u Hrvatskoj na razini pet županija Središnje Hrvatske i Slavonije, te obliku i načinu upravljanja sličnom slovenskom modelu.

EuroVelo 6 ili Dunavsku biciklističku rutu sukladno novom Pravilniku o signalizaciji i opremi na cestama (MMPI)  biti će potrebno jednoobrazno označiti standardiziranom EuroVelo signalizacijom za vođenje biciklističkog prometa najbolje koordinirano na razini dviju susjednih županija Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske kojima prolazi, a sve u skladu s preporukama ECF-ovog Izvješća o evaluaciji EuroVelo 6 – Dunavske biciklističke rute iz studenog 2018. godine .