Koristimo priliku informirati vas o “Završnom izvješću o procjeni EuroVelo 6 rute Atlantik – Baltičko more u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj”. Završno izvješće predstavlja rezultate procjene ove rute, a pripremila ga je Europska biciklistička federacija (ECF) i objavljeno je u studenom 2018. godine. Ključni nalazi procjene i preporuke po zemljama odnosno za Hrvatsku nalaze se na stranicama 28 do 37 dokumenta, te bi po njima bilo poželjno postupiti i što prije ih mplementirati kako bi i hrvatska trasa dionice EuroVelo 6 rute postala posjećenija i promoviranija.

EuroVelo 6 zove se još i Dunavska biciklistička ruta, a u Hrvatskoj prolazi Osječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom u dužini oko 140 km. U Hrvatsku ulazi iz Mađarske u Duboševici (granični prijelaz), a Hrvatsku napušta u gradu Iloku, dok su najznačajniji gradovi na ruti – barokni Osijek na Dravi , te “grad heroj” Vukovar i romantični Ilok na Dunavu.

Cijelo izvješće može se pogledati ovdje.