Koristimo priliku informirati vas o “Završnom izvješću o procjeni EuroVelo 6 rute Atlantik – Baltičko more u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj”. Završno izvješće predstavlja rezultate procjene ove rute, a pripremila ga je Europska biciklistička federacija (ECF) i objavljeno je u studenom 2018. godine. Ključni nalazi procejen i preporuke po zemljama odnosno za Hrvatsku nalaze se od 28 do 37 stranice dokumenta, te bi po njima bilo poželjno postupiti i implementirati ih.

EuroVelo 6 zove se još i Dunavska biciklistička ruta, a u Hrvatskoj prolazi Osječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom u dužini oko 140 km, ulazi iz Mađarske u Duboševici (granični prijelaz), a Hrvatsku napušta u gradu Iloku, dok su najznačajniji gradovi na ruti u Hrvatskoj – barokni Osijek na Dravi i “grad heroj” Vukovar na Dunavu.

Cijelo izvješće može se pogledati ovdje.