Prekogranični projekt „DANUBE CYCLE PLANS”  je projekt koji će omogućiti povezivanje podunavskih država Austrije, Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske biciklističkim rutama. Glavni ciljevi projekta su: izrada nacionalnih planova razvoja biciklističkog prometa prema najboljoj praksi i Dunavskoj biciklističkoj strategiji, definiranje glavnih biciklističkih ruta u dunavskoj regiji, razvoj zajedničkih standarda biciklističke infrastrukture, planiranje investicija u biciklističku infrastrukturu, te promicanje razvoja biciklističkog prometa u dunavskoj regiji.

Partner na projektu DNP za Hrvatsku je Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, a pridruženi partner je Ministarstvo turizma i sporta. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je izrada dokumenta Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za države koje ga još nemaju, a među kojima je Hrvatska.

Radna skupina formirana za izradu Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa okuplja predstavnike šest ministarstava, značajnog broja institucija i organizacija privatnog i javnog sektora, predstavnike akademske zajednice i udruga civilnog društva. Održano je više sastanaka. Na prvom je predstavljena detaljna prezentacija s informacijama o aktivnostima, i dinamici pripreme Nacrta Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa, te dvije radionice na kojima se analizirao BYPAD upitnik i kroz njega prikupljeni rezultati dionika Radne skupine.

Izrada Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa kroz projekt DNP u planu je do kraja 2022. godine.