Cikloturizam se sve više razvija u Hrvatskoj i regiji čemu pridonosi umrežavanje EuroVelo cikloturističkih ruta, kojim se do 2020. planira uspostava 14 europskih ruta ukupne duljine 70 tisuća kilometara. Važnost uspostave nacionalnih cikloturističkih centara stoga je vrlo bitna zbog koordinacije svih aktivnosti na državnoj razini i suradnje sa ostalim državama u Europskoj uniji.

U Zagrebu je 24.11.2015. održan sastanak/radionica s temom uspostave i organizacije aktivnosti takvog koordinacijskog centra (engl. National EuroVelo coordination centre). Sastanak su organizirale udruge Sindikat biciklista i Ruralni tandem, uz podršku ministarstava kroz projekt Danube Cycling, a odazvalo se više od 50 dionika iz Hrvatske među kojima su bili i predstavnici Ministarstava turizma, također i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te predstavnici turističkih zajednica i putničkih agencija, gradova, udruga i instituta.

Pokretač i glavni koordinator projekta EuroVelo je Europska biciklistička federacija (engl. European Cycling Federation, ECF) čiji je predstavnik Jesus Freire na radionici naglasio da se taj projekt sufinancira iz EU-ovih fondova te da se u razdoblju trajanja projekta od 2014. do 2020. u Europi planira uspostaviti, obilježiti i umrežiti 14 grupiranih europskih ruta ukupne dužine od oko 70 tisuća kilometara. Hrvatska se nalazi u minimalno dvije rute – mediteranskoj i baltičko-jadranskoj, a uz Bugarsku, Rumunjsku i Srbiju i u dunavskoj ruti, za što su dogovori u tijeku.

Cijelu vijest pročitajte na: sindikatbiciklista.hr