Na sastanku Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma i Međuresorne radne grupe za provedbu mjera iz akcijskog plana za razvoj cikloturizma održanog 14. ožujka 2019. u Ministarstvu turizma, članovi su dogovarali o daljnjim aktivnostima na razvoju cikloturističke infrastrukture te donijeli zaključke sa zadaćama u narednom periodu.

Velika su očekivanja u pogledu donošenja novog Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama koji je u nadležnosti Ministarstva mora prometa i infrastrukture i za kojeg su članovi Koordinacijskog tijela iz raznih smjerova uputili svoje prijedloge. Poznato je da su mnoge hrvatske županije već označavale svoje biciklističke staze za potrebe razvoja cikloturističke ponude te se očekuje prihvaćanje postojeće signalizacije ili maksimalni rok za njenu prilagodbu.

Govorilo se o evaluaciji EV6, Dunavske rute te potrebnim intervencijama oku njene pune funkcionalnosti sukladno EuroVelo standardima. U planu je sastanak s dionicima oko uspostave Dravske i Savske biciklističke rute kao i nova prijava Savske biciklističke rute kao nove EuroVelo biciklističke rute.

Od novih događanja predstavljeni su Dani cikloturizma u dolini Neretve u organizaciji tvrtke Spot d.o.o. uz podršku nekolicine neretvanskih općina sredinom mjeseca svibnja 2019.