U organizaciji općine Sevnica, Slovenske kolesarske mreže, Regionalne razvojne agencije i Javnog zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti iz Sevnice, 23.11.2017., u dvorcu Sevnica, održana je međunarodna konferencija o cikloturističkom potencijalu porječja rijeke Save.

Tema konferencije bila je priprema za registraciju Savske biciklističke rute kao nove EuroVelo rute.

Savska biciklistička ruta bio bi zajednički projekt četiri susjedne države koje povezuje rijeka Sava tj. Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Zaključci konferencije su da se za lokalne ali i sve ostale dionike o kojima ovisi razvoj Savske biciklističke rute definiraju aktivnosti za provođenje. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske dr.sc. Zoran Klarić i predstavnice Ministarstva turizma Dajana Marin i Antonela Frković.

Pročitajte više na: www.obcina-sevnica