Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini objavljen je 26. travnja, a otvoren je do 28. lipnja 2019. godine. Putem Programa moguće je sufinanciranje projekata gradova, općina i županija do 80% odnosno 90%, vrijednosti projekta ovisno o indeksu razvijenosti.

Projekte za poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma moguće je aplicirati za uređenje i unaprjeđenje raznih programskih područja: plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, žičara, studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom, te studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Za potrebe razvoja cikloturizma predviđena je točka 3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma, te projektne aktivnosti: Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16). Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta. Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl. Uređenje cikloturističkih odmorišta / vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

Kada je u pitanju izrada i postavljanje stalaka za bicikle kao vrste parkirnih mjesta važno je da stalci budu  u skladu s odredbama Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi NN 28/2016. čl. 59. stavak 2. koji govori o potrebi vezanja bicikala za okvire.

Udruga Sindikat biciklista koja je članica Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske, vodi neprekinutu kampanju kojom propagira „klamerice“ umjesto „češalj stalaka“ odnosno „spirala“ koje smatra neprikladnima i štetnima za bicikle. Uz pretpostavku da cikloturist na svom biciklu putuje s prtljagom, važno je da bicikl bude zaključan preko okvira, a ne preko kotača koji može biti oštećen radi težine bicikla ili pak bicikl može biti ukraden.