Program razvoja Javne turističke infrastrukture u 2017. godini, namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – županije, kojima su  putem mjere broj 3 sufinancirani dokumenti za razvoj cikloturističke infrastrukture, uređenje i označavanje biciklističke infrastrukture, te postavljanje stanica za e-bicikle.

Opći cilj: Poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi:

  • Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
  • Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
  • Primjerenija valorizacija resursa
  • Stvaranje nove atrakcijske osnove
  • Generiranje novih motiva dolaska
  • Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje
  • Poticanje rasta turističke potrošnje
  • Povećanje zadovoljstva gostiju
  • Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
  • Upravljanje posjetiteljima

Status: Zatvoren