Završen je posljednji ciklus programa započetog 2017. godine za razvoj cikloturizma na kontinentu. Tijekom četiri godine programom je obuhvaćeno četrnaest kontinentalnih županija koje su sukladno Operativnim planovima provodile projekte za razvoj cikloturizma u cilju razvoja cjelogodišnjeg turizma na kontinentu.

Projekti su obuhvaćali izradu prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta, izradu/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta, izradu projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.), izradu standarda za „bed&bike“ smještajne objekte, postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na drugim međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl., uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.), izgradnju i uređenje bike parkova.

Posljednji program planiran u 2020. odgođen je zbog Covid-19 pandemije, tako da je četverogodišnji ciklus za projekte kontinentalnih županija uspješno završen u 2021. U ovom posljednjem ciklusu posebno su zabljesnuli projekti tri županije, Bjelovarsko-bilogorske županije koja je kandidirala i izradu idejno građevinskog projekta izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica koja će u konačnici postati BILOGORSKI GREENWAY,  te Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koji su kandidirali izradu prometnih elaborata uz prethodnu EVALUACIJU biciklističke rute.

EVALUACIJA BICIKLISTIČKE RUTE vrlo je važan prvi korak koji vodi k njenoj uspostavi. Ona pretpostavlja pregled kojim se utvrđuje trasa rute te GPX trag rute. Provodi se obvezno na biciklu i uz konzultacije na terenu s razvojnim dionicima, kako bi se dobio uvid u podlogu, te utvrdile potrebne preinake, prometno opterećenje u odnosu na bicikliste i kritične točke, javni prijevoz i vezu s transportom, informacije o atrakcijama i turističkim usluga koje su značajne i neophodne za cikloturiste. Evaluacija je neizostavni korak koji ima turistički  nazivnik.