Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv i Program Konkurentnost turističkog gospodarstva za 2018. godinu. Sukladno strateškim smjernicama za razvoj turističkih proizvoda za povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva Program će subjektima malog gospodarstva, i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti sufinanciranje raznih turističkih projekata kroz sedam mjera. Za ulaganja u razvoj proizvoda cikloturizma, predviđene su Mjere A1, A2, A3, A4 i B i to za dostizanje oznake posebnog standarda za bike hotele kao i uvođenje bike&bed standarda za ostale smještajne objekte, organizaciju cikloturističkih tura, uređenje bike odmorišta, ulaganja u bicikle i opremu i dr. Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 20. ožujka 2018. godine.