Program Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2017. godini, namijenjen korisnicima iz skupine mali i srednji poduzetnici, obrtima, zadrugama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kojima su putem mjera A1, A2, A3, A4, B, sufinancirani projekti unapređenja cikloturističke ponude.

Program Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2017. godini

Status: Zatvoren