Naši slovenski partneri, na projektu Dravska biciklistička ruta iz Zavoda za turizem Maribor – Pohorje izvijestili su nas o novoj  web stranici  www.dravabike.si. Novi slovenski portal objedinjuje slovensku cikloturističku ponudu uz rijeku Dravu uz prikaz biciklističke rute kroz šest dionica. Kuriozitet je šesta dionica koja vodi kroz Hrvatsku do Varaždina, a završava na ušću Mure u Dravu, za koju su naši slovenski partneri  bili zainteresirani  i to posebno radi turistički privlačnog baroknog grada Varaždina. Portal nudi i druge zanimljivosti Dravske rute od njenog izvora u Italiji (Toblach) preko Austrije, Slovenije i u konačnici Hrvatske. Projekt Dravske biciklističke rute u Hrvatskoj planira se na razini pet županija, uz rijeku Dravu sve do njenog ušća  u Dunav, u Aljmašu. Cilj je njeno uređenje, označavanje te na Dravskoj biciklističkoj ruti povezivanje turističke ponude kontinentalne Hrvatske.