Partnerski sporazum za projekt dva grada susjednih država, Mađarske i Hrvatske potpisan je polovinom 2017. godine, a realizaciji projekta svjedočimo ovih dana. Projekt prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska financiran je EU sredstvima kroz Program INTERREG.

Financijska sredstva Grad Mohač utrošio je između ostalog na izgradnju broda koji je prilagođen za prijevoz cikloturista i kojim će dovoziti goste po Dunavu u Hrvatsku, a grad Beli Manastir koji je administrativno povezan s čak tri biciklističke rute, EV 6, EV 13 i Dravskom biciklističkom rutom, financira uređenje biciklističkih ruta kojima će se cikloturisti moći sigurno i udobno kretati pri upoznavanju destinacije. Više o realizaciji ovog vrijednog projekta pročitajte ovdje.