Na osnivačkom sastanku KT-a održanom u Ministarstvu turizma jednoglasno je prihvaćena Odluka o sastavu članova KT-a i predložen je Poslovnik o radu.

Na osnivačkoj sjednici KT održanoj 16. ožujka 2016. predsjednicom je izabrana Lidija Mišćin iz udruge Ruralni tandem, dok je zamjenica predsjednice Dajana Marin iz Ministarstva turizma. Za NECC – Nacionalni EuroVelo koordinacijski centar za Hrvatsku izabrani su prof. Zoran Klarić iz Instituta za turizam i Marko Stančec iz Udruge Sindikat biciklista.

Predsjednica KT Lidija Mišćin posebno je zahvalila Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici na izvrsnoj suradnji, sustavnoj podršci cikloturizmu i uspostavljanju nacionalnog koordinacijskog tijela, te uključivanju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta u KT, jer će njihova stručna i konstruktivna suradnja zasigurno omogućiti kvalitetnije i brže integriranje biciklističke infrastrukture u prometni sustav Hrvatske.

Naglasila je kako će zadaća KT biti i prikupljanje podataka s terena o postojećem stanju u području cikloturizma kao jednom od šest ključnih proizvoda hrvatskog turizma, utvrđivanje prioriteta razvoja cikloturizma, poticanje provođenja edukacija i osvještavanje najšireg kruga dionika u cikloturizmu Hrvatske o važnosti dogovaranja i koordinacije i uspostavljanja uspješne komunikacije kroz identificiranje stručnih i zainteresiranih regionalnih odnosno županijskih predstavnika za cikloturizam kao produžene ruke KT te rad na zajedničkim koordinacijskim, edukacijskim, razvojnim i promotivnim aktivnostima u cikloturizmu Hrvatske.

Na prvom sastanku predstavljeno je osam biciklističkih destinacija u okviru programa Hrvatske turističke zajednice ‘Hrvatska 365’, a također je raspravljano o dionicama EuroVelo ruta kroz Hrvatsku i mogućem prijedlogu nove dionice s obzirom da su najpopularnije europske cikloturističke rute one uz riječne tokove koje otvaraju mogućnost ugodne vožnje velikom broju turista.