Inicijalni sastanak s temom „Uspostava cikloturističke rute Zaprešić – Zabok“ održan je 4. rujna 2019. godine u Ministarstvu turizma.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, HŽ Infrastruktura, Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih voda, Hrvatske turističke zajednice, Zagrebačke županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba, Grada Zaboka, Općine Veliko Trgovišće, Zagorske razvojne agencije, Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije. Odličan odaziv bila je potvrda velikoj zainteresiranosti dionika.

Predstavnica  HŽ Infrastrukture izvijestila je prisutne o aktualnom projektu modernizacije i elektrifikacije dijela postojeće željezničke pruge R201 Zaprešić – Čakovec na dionici Zaprešić – Zabok (regionalnog karaktera) i uređenja prateće infrastrukture, kao što su svodne ceste koje bi, uz postojeće servisne ceste bilo moguće urediti i koristiti za sigurnije vođenje biciklističkog prometa.

Dužina dionice željezničke pruge koja se projektom obnavlja je 23,85 km, a projekt financiran iz Operativnog programa Koherentnost i kohezija 2014-2020. traje od 01.01.2014.-31.12.2021.godine. Projektom se rekonstruiraju kolodvori: Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok  (odvaja se putnički i teretni dio), te stajališta: Pojatno, Kupljenovo i Žeinci. Kolodvori i stajališta dobiti će nove perone, pothodnike, nadstrešnice i parkirališta, u što će biti uključene i potrebe biciklističkog prometa (parking, kanalice i sl.), a modernizira se i 15 željezničko-cestovnih prijelaza, dok se 4 prijelaza ukidaju i preusmjeravaju na susjedne prijelaze do kojih se gradi ukupno 7,5 km svodnih cesta.

Biciklističku rutu Zaprešić – Zabok bilo bi dobro djelomično voditi servisnim cestama uz prugu (sukladno čl. 10., st. 5. Pravilnika o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, N.N. 93/2010.), a dijelom riječnim nasipom u dogovoru s Hrvatskim vodama, uključivo i trasu dionice potencijalno zanimljive biciklističke rute Zaprešić – Zagreb (via Podsused) koja bi se spojila s trasom projekta “GREENWAY” državna biciklistička ruta broj 2 sve u svrhu poboljšanja održive mobilnosti lokalnog stanovništva u smislu svakodnevnog kretanja biciklom.

Vedra, optimistična i plodonosna diskusija završila je dogovorom oko nastavka suradnje, uključivanja i ostalih dionika nakon što se teren prođe i ustanove optimalni pravci. Ovaj pilot projekt mogao bi poslužiti za realizaciju budućih sličnih projekata.

Uspostava nove cikloturističke rute u konačnici bi povezala Zagreb i Zagrebačku županiju s Krapinsko-zagorskom županijom, no što je još važnije omogućila povećanu lokalnu mobilnost stanovništva gradova i općina kojima prolazi, odnosno sigurnije dnevno kretanje biciklom kao novijim, sve popularnijim i traženijim oblikom održivog i zdravog prometa između naših urbanih aglomeracija.