Na međunarodnom skupu “Drava kao prilika” održanom u četvrtak 08. studenoga 2018. godine u Miklavžu na Dravskem polju relevatni dionici državnih institucija, turističkih organizacija, razvojnih agencija, poduzetnika i udruga, u posebno velikom broju predstavnici županija, gradova i općina uz rijeku Dravu u Sloveniji i Hrvatskoj, napunili su dvoranu Kulturnog doma do zadnjeg mjesta  kako bi se bolje upoznali i započeli kvalitetnu suradnju na unapređenju razvoja Dravske biciklističke rute kroz Sloveniju i Hrvatsku, dok je poseban gost skupa bio Paco Wrolich, direktor Dravske biciklističke rute u Austriji.

Za sve sudionike međunarodnog susreta u Miklavžu na Dravskom polju, bio je organiziran veliki parking s prethodno uručenim uputama o lokaciji i prilazima i svi pristigli automobilima kratko su prošetali mjestom do Doma kulture gdje je uslijedila registracija sudionika.

 

 

 

Prilikom registracije a za potrebe studijske vožnje po Dravskoj biciklističkoj ruti u općini Miklavž svakom sudioniku uručen je promotivni materijal, brošure, biciklistička karta i majica po izboru s oznakom brenda Drava bike. Lijepi prostor za cca sto osoba s velikim platnom za projekcije prezentacija i dobar odaziv bila je potvrda već u startu da će međunarodni skup biti uspješan.

       

      

Općina Miklavž na Dravskem polju jedna je od 18 općina koja je 2015. godine potpisala dokument o Partnerstvu za Dravsku biciklističku rutu oko zajedničkog upravljanja rute. Potpisnici slovenskog Partnerstva za „Dravsku“ su i tri razvojne agencije od kojih je RRA Koroška preuzela vođenje projekta, turistička zajednica Maribor-Pohorje i DRSI (Direkcija RS za Infrastrukturu) koja bi bila pandam našem poduzeću Hrvatske ceste d.o.o. DRSI je ovo ljeto postavio 600 biciklističkih oznaka. Ne samo to nego su izgradili 30 km dugu biciklističku stazu između Maribora i Ptuja, započeli nove dionice, a u 2019. planiraju izgradnja i označavanje novih kilometara za potrebe biciklističkog prometa.

Dravska biciklistička ruta odnosno staza u Austriji prema ADFC ima kategoriju 5 zvjezdica. Prema izlaganju austrijskog predstavnika g Paco Wrolicha, Dravska biciklistička ruta u Austriji proteže se u duljini od 280 km, potpuno je uređena odnosno, označena i turistički valorizirana. Podatak o posjećenosti z 2017. godine o 180.000 cikloturista odnosno 3.800 na dnevnoj bazi veliki je izazov i prilika za Sloveniju i Hrvatsku.

Razvoj Dravske biciklističke rute u Hrvatskoj je u tijeku, no za pravu turističku valorizaciju nedostaje temeljiti obilazak rute kako bi se ustanovilo kvalitetno i sigurno vođenje za promet biciklima, definiranje potrebnih cikloturističkih sadržaja i ponude, kvalitetna signalizacija i snažna promocija. Obuhvaćeno je pet županija s općinama i gradovima uz rijeku Dravu koje su prepoznale veliki turistički potencijal temeljen na povezivanju s Slovenijom i Austrijom i usvajanju dobre prakse razvijenih susjeda. Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma ulaže veliki trud u razvoju ovog , za kontinentalni dio Hrvatske, važnog proizvoda i u slijedećem periodu će potaknuti, po uzoru na slovensko Partnerstvo za Dravu, izradu dokumenta kojim bi se razvojni dionici za Dravsku biciklističku rutu obvezali na upravljanje i suradnju oko uspostave Dravske biciklističke rute.

Na prvom međunarodnom skupu u Miklavžu ustanovljena je i potreba potpisivanja međudržavnog sporazuma svih četiriju zemalja koje povezuje rijeka Drava.

 Odlične prezentacije trenutačnog stanja, mogućnosti i izazova budućeg razvoja Dravske biciklističke rute, očuvanja ekosustava uz rijeku Dravu, te daljnjeg razvoja rute od općine Legrad do njenog ušća u Dunav u Aljmašu kraj Osijeka održali su predstavnici iz Austrije, Slovenije i Hrvatske. Nakon prezentacija održane su tematizirane radionice i studijska vožnja novo uređenim dijelom Dravske rute na području Miklavža na Dravskem polju. Brojne prezentacije s mnoštvom korisnih podataka možete pogledati ovdje:

Skupina za Dravo, Mateja Softić

DKP DRAVABIKE, Uroš Rozman

DRAVA BIKE, Karmen Razlag

DRW english Paco Wrolich

Predstavljanje Drava rute u RH, Slovenija, Lidija Vrečar Mišćin

AoE Bike Trail presentation (slo) Drava kot priložnost, Urška Dolinar

Ohranjanje in interpretacija narave ob Dravi, Andrej Grmovšek

 O postojećim etapama Dravske biciklističke rute kroz Sloveniju i Hrvatsku od Dravograda do Legrada pogledajte ovdje.  

Jedva čekamo daljnju suradnju i integraciju.

Članak “Večer”