Nastavlja se provedba, u 2020. godini obustavljenog, Programa za razvoj cikloturizma kontinentalnih županija sukladno izrađenim Operativnim planovima za razvoj cikloturizma. Prilika je da se županije povežu zajedničkim biciklističkim rutama definiranim Pravilnikom o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta odnosno zajednički prijave uspostavu Dravske ili Savske biciklističke rute koje imaju međunarodni karakter. Programom su obuhvaćena ulaganja u izradu prometnih elaborata, postavljanje servisnih stanica, odmorišta, brojača biciklističkog prometa, bike parkova i dr. Ovim ciklusom biti će završeno financiranje Operativnih programa za razvoj cikloturizma.