Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za 2018. godinu, za koji je osigurano 5 milijuna kuna. Sredstva su na raspolaganju javnom sektoru – jedinicama regionalne samouprave, a prijaviti se mogu slijedeće županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Ovim pozivom sufinancirat će se Izrada prometnih elaborata, izrada i postavljanje signalizacije, te info ploče, uređenje i opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica, izrada karata, izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte, postavljanje brojača biciklističkog kretanja, organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“. Na Javni poziv moguća je prijava do 16. ožujka 2018. godine, a detaljnije informacije se mogu pronaći na linku.