Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture organizira drugu Nacionalnu biciklističku konferenciju, koja će se održati u Splitu (Hotel Park) od 17. do 19. listopada 2023. godine.

Konferencija će započeti u utorak 17. listopada u 18:00 sati pozdravom sudionika i predstavljanjem Programa konferencije koji će se odvijati tijekom naredna dva dana, a jedan od primarnih ciljeva Konferencije je predstavljanje Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2023. do 2027. godine .

Program će uz predavanja uključivati panel rasprave, razmjenu kontakata i iskustava te radionice koje uključuju organizirano bicikliranje po urbanoj biciklističkoj infrastrukturi i prirodno-povijesnim atrakcijama, uz stručno vođenje.

Konferencija će okupiti 120 predstavnika ministarstava, lokalnih i regionalnih samouprava, akademske zajednice, upravitelja cesta, turističkih zajednica, nadležnih tijela državne uprave, povezanih europskih i međunarodnih institucija i organizacija dunavske regije, uz druge dionike iz područja biciklizma i njegovog razvoja na institucionalnoj, infrastrukturnoj i zakonodavnoj razini.

 

Nacionalna biciklistička konferencija projekt je Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske koji relevantnim dionicima razvoja biciklističkog prometa pruža platformu za razmjenu znanja i iskustava, predstavljanja ostvarenih rezultata, uspostavu kontakata i promicanje suradnje. Konferencija je pokrenuta 2022. godine, kao pilot projekt aktivnost EU projekta „Danube Cycle Plans“, privukavši značajnu pažnju stručne i šire javnosti. Ohrabreno tim uspjehom, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture odlučilo je Nacionalnu biciklističku konferenciju pretvoriti u redoviti godišnji stručni skup, posvećen biciklističkom prometu.