U Ministarstvu turizma 20. rujna održan je sastanak Međuresorne radne grupe za planiranje, provedbu i izvještavanje o provedbi Mjere 18 – Akcijskog plana za razvoj cikloturizma – turističke politike definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske na kojem je između ostalih tema iz dnevnog reda, predstavljen Akcijski plan razvoja EuroVelo 8 – Mediteranske biciklističke rute u Hrvatskoj za razdoblje 2018 – 2030. godina, koji je izradila Hrvatska turistička zajednica u suradnji s vanjskim suradnikom Davorinom Belamarićem u sklopu EU projekta MedCycleTour.

Cilj projekta MedCycleTour je razvoj održivog i odgovornog turizma u Sredozemlju uspostavom i promocijom EuroVelo 8 – Mediteranske biciklističke rute. Projekt je započeo početkom 2017. i traje do početka 2020., a financira se sredstvima iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran. Sudjeluje 11 partnera i 8 pridruženih partnera iz 8 europskih mediteranskih zemalja, a projektni partneri iz Hrvatske su Hrvatska turistička zajednica i CEDRA HR.

Projekt MedCycleTour stvorio je preduvjete za početak sustavnog razvoja EuroVelo 8 – Mediteranske biciklističke rute u Hrvatskoj, a prezentirani Akcijski plan razvoja EuroVelo 8 daje detaljan pregled aktivnosti potrebnih za razvoj rute od 2018-2030. godine. Istovremeno, stečena znanja i iskustva u strukturiranom i cjelovitom pristupu razvoju rute na ovom projektu mogu se dobro iskoristiti i primijeniti na razvoj ostalih biciklističkih i EV ruta (EV13 – Dravska ruta, EV6 – Dunavska ruta, Savska ruta i sl.) i općenito cikloturizma u Hrvatskoj.

Prezentirani su ključni rezultati analize EuroVelo 8 rute u Hrvatskoj koja je svojom kombinacijom obale, otoka i zaleđa vrlo atraktivna i krajobrazno lijepa, s očuvanom tradicijom i autentičnim ambijentom kulturnog i povijesnog nasljeđa, te brojnim nacionalnim parkovima i parkovima prirode, atraktivnim rijekama i jezerima, te odličnom raspoloživošću smještajnih i ugostiteljskih objekata duž cijele rute, no još uvijek s ograničenom raspoloživošću javnog prijevoza s prihvatom bicikala i nekoliko neizbježnih kraćih dionica rute s visokim i vrlo visokim intenzitetom motornog prometa, pogotovo u sezoni, te je stoga u ovom trenutku ruta upotrebljiva za iskusne bicikliste. Uz 20 dnevnih dionica EV8 rute u Hrvatskoj, ponuđeno je i 15-tak alternativnih, obilaznik dionica rute. Izrađena je i projektna brošura (flyer) MedCycleTour za Hrvatsku koju donosimo u nastavku.

Hrvatska može itekako dobro iskoristiti potencijal projekta MedCycleTour obzirom u njemu sudjeluje s najvećim dijelom rute i pokriva dužobalno cijelu državu, svih 7 priobalnih županija od Istre do Dubrovnika, uključujući i Liku. Također, Hrvatski dio EuroVelo 8 rute s oko 1100 km čini gotovo 1/5 ukupne dužine EuroVelo 8 – Mediteranske rute (5888 km) i to s najvećom gustoćom i raznovrsnošću prirodnih i kulturno-povijesnih atrakcija, te čak 8 UNESCO lokaliteta, dok je hrvatski Jadran etabliran kao privlačna i prepoznatljiva globalna turistička destinacija, a globalni trendovi u turizmu pokazuju snažan rast aktivnog turizma, brige za zdravlje i okoliš.

U usporedbi s naprednim cikloturističkim rutama koje su razvijane desetljećima (npr. EV6 – Dunavska ruta u Njemačkoj i Austriji), ruta EuroVelo 8 u Hrvatskoj je na početku svog razvoja i pokazuje mnogo potreba za poboljšanjima (biciklistička infrastruktura, sigurnost i signalizacija, razvoj usluga, promocija i organizacija). Akcijskim planom njenog razvoja osmišljena je prikladna strategija i najbitnije aktivnosti, s pregledom troškova, koje će najbrže doprinjeti da se ruta približi europskim i svjetskim standardima i očekivanjima cikloturista.

Na sličnom principu Akcijskog plana razvoja EuroVelo 8 moći će se raditi i na koordinaciji pet županija i uspostavi sustava upravljanja cikloturističkim razvojem na Dravskoj biciklističkoj ruti u Hrvatskoj, kao većem dijelu EuroVelo 13 rute u Hrvatskoj, također i pet županija na Savskoj biciklističkoj ruti.

Okupljenim članovima Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske i predstavnicima Ministarstva turizma sukladno dnevnom redu predstavljena je i prezentacija kojom će se Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske i Nacionalni EuroVelo koordinacijski centar Hrvatske po prvi puta predstaviti na Godišnjem sastanku Naciolanih EuroVelo koordinacijskih centara 26. rujna, te sudjelovati na EuroVelo i cikloturističkoj konferenciji 2018. u  gradu Hasselt u Belgiji (26 – 28. rujna). Prezentaciju su pripremili članovi Koordinacijskog tijela, predsjednica i koordinator NECC Hrvatska, koji će i predstavljati Hrvatsku na godišnjem sastanku i konferenciji.

U svrhu unapređenja rada na međuresornoj koordinaciji u razvoju cikloturizma i financiranju prioritetnih aktivnosti u razvoju lokalne mobilnosti građana i biciklističke infrastrukture iz EU fondova razmatrana je mogućnost proširenja Koordinacijskog tijela novim članicama iz drugih resornih ministarstava kao što su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, te predstavnicima Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma radi potencijalno zanimljvih pravaca vođenja biciklističkih ruta riječnim nasipima i šumskim cestama.

Predmet sljedećeg tematiziranog sastanka Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske planiranog za 10. listopada 2018. u Koprivnici biti će unapređenje razvoja i uspostava koordinacije na Dravskoj biciklističkoj ruti.