Jedan od predmeta financiranja novog Javnog poziva je i Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, točka 3., putem koje se sufinancira uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih ruta, pješačkih i jahačkih ruta.

Minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 HRK, dok je maksimalni iznos 300.000,00 HRK.

Prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije.

Javni poziv otvoren je do 21.09.2018. godine.