Namijenjen je projektima Javnog sektora ((JLRS) i Grada Zagreba, za unapređenje razvoja turističkih proizvoda i njihove snažnije valorizacije.

Kao i do sada moguće je sufinanciranje (od 80% do 90% prihvatljivih troškova) projekata za razvoj javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, točka 3. Programa.

Prihvatljivi su projekti za razvoj proizvoda cikloturizma i to:

Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i prometu na cestama (Narodne novine 92/19) i pripadajuće tehničke specifikacije prometnih znakova te Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).

Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.

Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.

Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

Program razvoja javne turističke infrastrukture otvoren je do 1. svibnja 2020. godine.

Više o Programu i uvjetima pogledajte ovdje.