Ministarstvo turizma nastavlja sa sufinanciranjem projekata temeljem prethodno izrađenih Operativnih planova za razvoj cikloturizma kontinentalnih županija. Sve pojedinosti o natječajnoj dokumentaciji Programa nalaze se na web stranici Ministarstva www.mint.gov.hr u rubrici Javni pozivi.

Prihvatljive aktivnosti Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini su: Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta; izrada/postavljanje prometne signalizacije/info ploča duž ruta, uključujući oznaku za EuroVelo rute, uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž ruta, izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte; postavljanje brojača biciklističkog prometa te cikloturističkih odmnorišta.

Javni poziv otvoren je do 13.ožujka 2019. godine.