ECF (Europski biciklistički savez) objavio je natječaj kojim traži domaćina (grad/regiju) za održavanje slijedeće EuroVelo konferencije.
Uz ostale uvjete natječaja osnovni za prijavu su da se grad domaćin odnosno regija nalaze na jednoj od EuroVelo ruta, i da je zemlja kandidat članica ECFa.
Za domaćina se za 2018. godinu prijavila i Hrvatska i to s razlogom i velikim optimizmom.
Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske u članstvu je ECFa od siječnja 2017., a prijavu je podnijela TZ Osječko baranjske županije, a za domaćina Konferencije je nominiran Grad Osijek koji je na poziciji čak dva EuroVelo pravca, EV 13 i EV 6, što nam daje veliku nadu za uspjehom.
Prijave su se zaprimale do 31. siječnja 2018. godine, odluka se očekuje u ožujku kada ćemo doznati tko je izabran za domaćina, a održavanje konferencije planira se u  listopadu 2018.
Partneri u prijavi i na projektu su uz Turistička zajednica Obž, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija i Udruga Sindikat biciklista.

Croatia bid – EuroVelo and Cycle Tourism 2018 Conference