Krajem prosinca 2017. godine u Ministarstvu turizma održan je sastanak Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma na kojem su Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Grupa za biciklistički promet i infrastrukturu predstavile izrađenu GIS kartu s prikazom izgrađene biciklističke infrastrukture na državnim cestama.

U izgrađenosti biciklističke infrastrukture na državnim cestama prednjači kontinentalni dio Hrvatske, a posebno se ističu dobri primjeri Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, te Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, također i Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Na dionicama EuroVelo ruta u Panonskoj Hrvatskoj na državnim cestama izgrađena je dionica u mjestu Dalj u Vukovarsko-srijemskoj županiji i nekoliko dionica uz trasu EuroVelo 13 u Batini, Belom Manastiru, Belišću, Virovitici, Đurđevcu, te najvećim dijelom na već ranije spomenutim dionicama državnih prometnica između Koprivnice i Varaždina, te Varaždina i Čakovca.

U priobalnom dijelu Hrvatske, te na trasi EuroVelo 8 – Mediteranske biciklističke rute (u fazi razvoja kroz EU projekt MedCycleTour do 2020. godine), prednjače kvarnerski otoci Krk i Rab, te Istarska županija (gradovi Umag, Novigrad, Poreč i Pula-Medulin), a u Dalmaciji Zadarska županija s izgrađenom dionicom biciklističke staze na realaciji Zadar-Nin.

Cilj Koordinacijskog tijela je jedinstvena GIS karta prostora Hrvatske s cjelovitim i objedinjenim prikazom aktualnog stanja izgrađene biciklističke infrastrukture kako na državnim cestama u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., tako i na županijskim i lokalnim cestama u nadležnosti Županijskih uprava za ceste, ali i ostale biciklističke infrastrukture na nerazvrstanim cestama u nadležnosti jedinica lokalne samouprave – gradova i općina, a sve u svrhu budućih međusobno koordiniranijih, kvalitetnijih i efikasnijih razvojnih koraka na prioritetnim cikloturističkim pravcima i koridorima.

Prikaz aktualnog stanja biciklističke infrastrukture na hrvatskim cestama biti će dobar temelj za kvalitetnije planiranje pripreme projekata, izvora financiranja i izgradnje biciklističke infrastrukture (traka na kolniku i staza na pločniku) na cikloturistički perspektivnim i zanimljivim pravcima i dionicama EuroVelo rutama, s konačnom svrhom njihovog povezivanja u kvalitetnu, prometno sigurnu i udobnu mrežu biciklističke infrastrukture koju će domaći i inozemni turisti prepoznati u planiranju izleta i cikloturističkog godišnjeg odmora.

Zaključeno je da se za potrebe nastavka aktivnosti u prikupljanju podataka s terena o izgrađenoj biciklističkoj infrastrukturi ponovi dopis prema Županijskim upravama za ceste (ŽUC), ranije već upućen svim ŽUC-evima u svibnju 2016. godine, radi prikupljanja aktualnih podataka o izgrađenoj biciklističkoj infrastrukturi na županijskim i lokalnim cestama. Prikupljanje i obrada podataka upravo je u tijeku do početka veljače 2018. godine.

GIS karta s ucrtanim dionicama izgrađene biciklističke infrastrukture na državnim cestama