Na drugom sastanku KT-a, oodržanom 14. prosinca 2016. godine, imenovan je novi predstavnik MMPI, Dario Mihanović, kao zamjena za Željka Remenara.

Prikupljeni su i prezentirani podatci od Udruge ŽUCeva i Hrvatskih voda o stanju biciklističke infrastrukture na županijskim cestama i lokalnim cestama, odnosno po riječnim nasipima. Za podatke županijskih cesta biti će potrebno uz stacionaže uvesti podatak relacije od mjesta do mjesta kako bi se uočile praznine i nepovezani dijelovi ali i definirati kriterije o biciklističkoj infrastrukturi. Prema podatcima Hrvatskih voda, biciklistički promet je omogućen osim na mjestima gdje bi trebalo omogućiti lakši pristup (rampe).

Od svih članica KT zatražena su očitovanja na aktivnosti iz Ugovora s Europskom biciklističkom organizacijom s obzirom da neispunjavanje obveza iz ugovora za posljedicu ima isključivanje KT iz članstva. Za uplatu članarine zaduženo je Ministarstvo turizma. Podnesen je izvještaj o proceduri za uvođenje nove Savske EuroVelo rute. Savska EV ruta kroz Hrvatsku nastaviti će se na ‘Greenway’ projekt koji vode Grad Zagreb i Zagrebačka županija s partnerima.

Nakon donesenog Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (N.N.br. 28/2016 od 30.03.206.), u pripremi je Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, također u nadležnosti Ministarstva mora prometa i infrastrukture.

Predloženo je da se pokrene inicijativa za uvođenje standarda Bike&Bed za sve ostale vrste smještajnih objektata (pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, OPG, kampovi, itd.). Planira se angažman predstavnika KT za rad na projektu MEDCYCLETOUR za EuroVelo 8.

Za novi Program potpora u 2017. dati smjernice za sufinanciranje cikloturističke infrastrukture.