Grad Ludbreg ove godine domaćin je Dana cikloturizma. Od 16. do 18. rujna dani su ispunjeni sadržajno bogatim informativnim prezentacijama u kojima se razmjenjuju znanja i prakse iz svijeta poduzetništva i javnog sektora, ostvaruju kontakti i otvaraju nove mogućnosti za razvoj proizvoda cikloturizma, a razmjena znanja i iskustava potiče na suradnju za njegov snažniji tržišni razvoj i plasman.

Ponovno odlična organizacija iskusnog tima tvrtke „SPOT d.o.o.“, specijalizirane za razvoj inovativnih i održivih turističkih proizvoda, okupila je znatan broj sudionika u gradu poznatom pod nadimkom „Centar svijeta“, u ugodnom i toplom okruženju hotela Amalija, u namjeri da mnoštvo potencijala grada Ludbrega turistički valorizira i pridonese ispunjenju želja i planova Ludbrega kao buduće cikloturističke destinacije.

Sve pohvale domaćinu i mnogim sudionicima iz javnog i privatnog sektora (Ministarstvo turizma i sporta Hrvatska turistička zajednica, Mariborska razvojna agencija, Zavod za turizem Maribor, TZ Vrgorac, Outmore d.o.o., Via Tempora d.o.o., Bluesun hotels & resorts) koji su kroz prezentacije govorili o svom radu, izazovima, razvojnim projektima i planovima te nastupom, slikom i riječju zorno prikazali prilike i izazove s kojima se susreću u svojim radnim aktivnostima.

Bogat trodnevni Program Dana Cikloturizma slijedeće godine planira se obogatiti kandidaturom za dodjelu Cikloturističkog Oskara, nagrade za najbolja postignuća i najveći doprinos u području cikloturizma. S veseljem gledamo i očekujemo iduće Dane!