Nakon prigodnog obilježavanja u lipnju ove godine u Spomen domu u Pazinu, kada je u organizaciji Istarske županije i predstavnika IRTA-e održan Bike&Bed dan i uručena rješenja o kategorizaciji i ploče posebnog standarda Istarske županije Istra Bike&Bed , to je učinila i Turistička zajednica Zagrebačke županije te predstavnicima smještajno-ugostiteljskih objekata i agencija Zagrebačke županije uručila ploče s posebnim standardom kvalitete u cikloturizmu Cyclist Welcome Quality na prigodnom domjenku u hotelu Internacional u Zagrebu 2. listopada 2018. godine.

Popis 27 objekata Zagrebačke županije kojima je dodjeljen posebni standard Cyclist Welcome Quality:


Posebni standard kvalitete u cikloturizmu Cyclist Welcome Međimurska županija uspješno razvija od 2015. godine.